Phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng công nghiệp nền tảng

Hóa chất được xác định là ngành công nghiệp nền tảng, trong đó ưu tiên phát triển ngành hóa chất thuộc danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư. Nhiều dự án trong quy...

Hóa chất được xác định là ngành công nghiệp nền tảng, trong đó ưu tiên phát triển ngành hóa...

Làm sao “thoát lệ thuộc” hóa chất nhập khẩu?

Nhập khẩu hóa chất tăng Báo cáo Bộ Công Thương cho thấy, 7 tháng năm 2022 kim ngạch nhập khẩu hóa chất tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Việc phải nhập khẩu nguyên liệu hóa chất và...

Nhập khẩu hóa chất tăng Báo cáo Bộ Công Thương cho thấy, 7 tháng năm 2022 kim ngạch nhập khẩu hóa...