Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ Phần Năng lượng & Hoá chất Đại An

01

Đầu tư phát triển dự án

Kế thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đầu tư của các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, thế mạnh của chúng tôi là khả năng giảm thiểu rủi ro trong khâu lựa chọn công ty/dự án, tối ưu hóa hiệu quả …

02

Kinh doanh năng lượng

Nhận thấy cung ứng năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức, đặc biệt là sự cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa, giá dầu biến động, cũng như các tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh, an toàn trong cung ứng năng lượng. Từ định hướng những ngày đầu là phát triển các mảng liên quan tới bán lẻ xăng dầu, công ty đang dần chuyển đổi hướng kinh doanh sang KHÍ LPG và LNG – những nguồn năng năng lượng sạch cho tương lai

03

Hoá chất

Nhận thấy hoá chất là một thị trường tương lai sẽ có nhu cầu cao, từ những năm đầu Đại An Group đã chuyên tâm, nghiên cứu những hoá chất không thể thiếu trong đời sống: hoá chất công nghiệp, hoá chất cơ bản, hoá chất xử lý nước và hoá chất nông nghiệp.

Các đối tác chiến lược

Với uy tín và vị thế trong ngành , Tập đoàn đã xây dựng thành công quan hệ đối tác chiến lược với những đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, năng lượng và hoá chất: