Nhân viên Hành chính – Truyền thông Marketing

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC       –  Hành chính văn phòng Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, hành chính; Tham gia xây dựng biểu mẫu, quy trình, quy định, quy...

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC       –  Hành chính văn phòng Soạn thảo các văn bản liên quan...

Nhân viên Kế toán kho – Thủ kho – Sale admin

       1.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhập dữ liệu, theo dõi và báo cáo thường xuyên số lượng xuất nhập tồn kho; Làm phiếu xuất kho, nhập kho, phụ trách làm các văn bản giấy...

       1.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhập dữ liệu, theo dõi và báo cáo thường xuyên số...